Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Finlands utrikesrepresentations historia i Hamburg - Finlands ambassad, Berlin : Finländskt i Tyskland : Generalkonsulatets historia

FINLANDS AMBASSAD, Berlin

Botschaft von Finnland
Rauchstraße 1, 10787 Berlin
Tel. +49-30-50 50 30
E-post: info.berlin@formin.fi

Deutsch | Suomi | Svenska |  |  |  | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 

Finlands utrikesrepresentations historia i Hamburg

Adolf Fredrik Wetterhoff, stf. generalkonsul i Hamburg 1919-1920Adolf Fredrik Wetterhoff, stf. generalkonsul i Hamburg 1919-1920

Finlands utrikesrepresentations verksamhet i Hamburg inleddes 1918 då beskickningen i Berlin befullmäktigade den första medarbetaren att överta ämbetet.

Utnämningen godkändes dock ej av utrikesministeriet eftersom ett generalkonsulat inte ännu hade grundats i Hamburg. Ända till 1925, då det officiella generalkonsulatet grundades, leddes verksamheten av en sekreterare, en honoralkonsul och till sist av en utsänd konsul. Under 1930-talet leddes konsulatet tidvis av en generalkonsul eller en konsul. 4.9.1944 avbröts den diplomatiska verksamheten mellan Tyskland och Finland helt.

Efter att Finland och Tyskland 1973 återupptagit de normala diplomatiska förbindelserna ändrades benämningen också officiellt till generalkonsulat. Generalkonsulatets distrikt har under årens lopp varierat. Enligt det beslut utrikesministeriet fattade 29.9.1999 omfattade distriktet senast delstaterna Hamburg, Bremen, Schleswig-Holstein, Niedersachsen och Mecklenburg-Vorpommern. Generalkonsulatet i Hamburg stängs i slutet av augusti 2013.

Skriv ut

Detta dokument

Uppdaterat 16.8.2013


© Finlands ambassad, Berlin | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter