Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Team Finland Saksassa - Suomen suurlähetystö, Berliini : Team Finland

SUOMEN SUURLÄHETYSTÖ, Berliini

Botschaft von Finnland
Rauchstraße 1, 10787 Berlin
Puh. +49-30-50 50 30
S-posti: info.berlin@formin.fi

Deutsch | Suomi | Svenska |  |  |  | 
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 
Suomen suurlähetystö, Berliini

Mikä on Team Finland?

Team Finland -verkosto edistää Suomen asiaa maailmalla: suomalaisten yritysten kansainvälistymistä, Suomeen suuntautuvia ulkomaisia investointeja ja Suomen maakuvaa. Verkosto kokoaa yhteen näiden alojen toimijat ja palvelut. Verkoston ytimen muodostavat näillä aloilla toimivat valtiorahoitteiset organisaatiot kuten ministeriöt, edustustoverkko, Business Finland, Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituutit, Finnvera, Finnfund sekä maakunnalliset, ELY-keskusten varaan rakentuvat kansainvälistymispalvelut.

Maailmantalouden murros on johtanut tilanteeseen, jossa suomalaisten hyvinvointi riippuu entistä voimakkaammin asioista Suomen rajojen ulkopuolella. Meidän on pystyttävä vaikuttamaan ulkomaiseen toimintaympäristöön ja tukemaan sitä, että ulkomailla tehdään meidän kannaltamme edullisia valintoja. Tähän pystymme parhaiten yhteistyöllä.

Team Finland -verkosto auttaa suomalaisia yrityksiä kansainvälistymään, kasvamaan ja menestymään maailmalla. Lisätietoa palveluista kansainvälistyville yrityksille: palvelut.team.finland.fi.

Team Finland Saksassa

Team Finlandin keskeinen tavoite Saksassa on kaupan, kulttuuri- ja tiedeyhteistyön sekä positiivisen Suomi-tietoisuuden lisääminen. Näihin tavoitteisiin päästään hyödyntämällä voimavaroja optimaalisesti, ottamalla yhteiset kontaktit tehokkaasti käyttöön sekä kehittämällä tiedonvälitystä organisaatioiden välillä.

Saksa on yksi Suomen keskeisimmistä yhteistyökumppaneista, mikä näkyy sekä politiikassa, kaupassa, tieteessä että kulttuurissa. Suomalaisille yrityksille ja kulttuuritoimijoille Saksan markkinat tarjoavat merkittävää kasvupotentiaalia. Suuren markkinavolyymin lisäksi Saksa on myös tärkeä kansainvälistymisväylä yrityksille samoin kuin kulttuurihankkeille ja luovan talouden toimijoille.

Team Finland -yhteyshenkilöt Saksassa

 Laura Rajaniemi

Koordinaattori 

Laura Rajaniemi, ulkoasiainsihteeri
Puh. +49-30-50 50 30
Suomen suurlähetystö, Berliini
info.berlin@formin.fi

 Ritva Koukku-Ronde

Puheenjohtaja

Ritva Koukku-Ronde, suurlähettiläs
Puh +49-30-50 50 30
Suomen suurlähetystö, Berliini
info.berlin@formin.fi

Finpro Alun Jones 70x97

Business Finlandin yhteyshenkilö Münchenissä

Alun Jones, Senior Adviser
Puh. +49 173 718 4453 (yhteydenotot saksaksi tai englanniksi)
Business Finland München
alun.jones@businessfinland.fi


Laura Hirvi

Yhteyshenkilö Suomen Saksan-instituutissa

Laura Hirvi, instituutin johtaja
Suomen Saksan-instituutti, Berliini
Puh.+49-30-520 02 60 12
laura.hirvi@finstitut.de  


Team Finland -toimijat Saksassa

Suomen suurlähetystö, Berliini

Suurlähetystö on osa Suomen ulkoasiainhallintoa ja sen tehtäviin kuuluu Suomen kansallisten etujen edistäminen Saksassa sekä suomalaisten etujen ja oikeuksien valvominen. Suurlähetystö huolehtii Suomen ja Saksan välisistä diplomaattisista suhteista pitämällä yhteyttä Saksan hallitukseen ja viranomaisiin. 

Suurlähetystön palvelut yrityksille

 • Vuokraamme suurlähetystön tiloja käyttöön yritysten promootiotilaisuuksiin
 •  Osallistumme yritysten itse järjestämiin tilaisuuksiin Berliinissä ja mahdollisuuksiemme mukaan myös muualla Saksassa
 • Autamme mahdollisissa kaupanesteongelmissa
 • Välitämme julkisten organisaatioiden ja viranomaisten yhteystietoja

Suurlähetystö ei konsultoi, tee markkina-analyysejä tai etsi partnereita vaan tätä tekevät mm. Business Finland, Saksalais-Suomalainen Kauppakamari DFHK ja konsultit. 

Business Finland

Business Finland toimii Team Finlandissa suomalaisten yritysten kumppanina maailmalla. Se edistää suomalaisten yritysten kansainvälistymistä ja auttaa yrityksiä investoinneissa Suomeen. Business Finland neuvoo ja tukee maksutta mm. yrityksiä, jotka haluavat laajentaa toimintaansa ulkomaille. Saksassa Business Finland on verkottunut eri aloilla ja voi välittää suomalaisyrityksille relevantteja yhteystietoja. Business Finlandin toimisto sijaitsee Münchenissä. Lisätietoja: www.businessfinland.fi

Lisäksi Business Finlandiin kuuluva Visit Finland vastaa ulkomailta Suomeen suuntautuvan matkailun edistämisestä. Visit Finland tekee markkinoinnissa yhteistyötä ministeriöiden, matkanjärjestäjien, liikenneyrittäjien ja suomalaisten alueiden kanssa. Finland Convention Bureau (FCB) on myös osa Visit Finlandia. Se markkinoi aktiivisesti Suomea liikematkakohteena (kokoukset, aloitteet, kongressit, tapahtumat). Visit Finlandin toimisto on Berliinissä. 

Business Finlandin palvelut yrityksille

Kansainvälistymisneuvonta:

 • Business Finland tukee suomalaisyrityksiä, jotka haluavat viedä tuotteita Saksaan. Ensimmäisen yhteisen keskustelun jälkeen päätetään yhdessä, mitkä Business Finlandin palvelut soveltuvat kuhunkin tapaukseen.
 • Kysymykseen tulevat palvelut vaihtelevat ensimmäisistä neuvoista markkinatietoon ja yhteyden ottamiseen Business Finlandin verkoston asiantuntijoihin Saksassa.
 • Tyypilliset kysymykset koskevat esimerkiksi tiettyjä teollisuudenaloja, markkinoiden kokoa ja trendejä, alueellisia piirteitä, yhteystietojen välitystä, kilpailijoita, tiettyjä teknologioita, klustereita, messuja, kumppaneita ja jakelijoita.
 • Liiketoimintamahdollisuuksien ja markkinamahdollisuuksien kartoittaminen (Sales Leads ja Business Opportunities)

Investointineuvonta:

 • Business Finland tukee suorissa investoinneissa Saksasta Suomeen.
 • Palvelut tällä alalla käsittävät neuvomisen investointisuunnitelmissa Suomeen (sijaintipaikan valinta, tukimahdollisuudet, työvoiman saatavuus, verot jne.)

Viralliset valtuuskunnat ja vierailut: 

 • Business Finland osallistuu ministerivierailujen järjestämiseen Suomesta Saksaan. Lisäksi Business Finland neuvoo suomalaisia instituutioita tai yrityksiä, jotka suunnittelevat matkaa Saksaan.

Visit Finlandin myynninedistämispalvelut: 

 • Visit Finland tukee suomalaisia matkailuyrityksiä kansainvälistymisessä järjestämällä myyntikäyntejä, verkostoitumis- ja myyntitilaisuuksia, ammattimessuja ja tutustumismatkoja Suomeen.
 • Tiedottaa markkinoita Suomen matkailualan uutisista.

Suomen Saksan-instituutti, Berliini

Suomen Saksan-instituutti esittelee Saksassa suomalaista taidetta, kulttuuria, tiedettä ja tutkimusta sekä teknologiaa ja taloutta tehden näin Suomea tunnetuksi Saksassa. Suomen Saksan-instituutti neuvoo ja verkottaa eri toimijoita sekä tarjoaa yhteistyökumppaneidensa kanssa monipuolista ohjelmaa kulttuurista kiinnostuneille. Tavoite on pitkäaikaisen yhteistyön synnyttämisessä suomen- ja saksankielisten ammattilaisten välille.

Deutsch-Finnische Handelskammer (DFHK) Helsingissä ja alueelliset kauppakamarit Saksassa (IHK)

Saksalais-Suomalainen Kauppakamari edistää tavaroiden ja palvelujen vientiä ja tuontia Suomen ja Saksan välillä. Kauppakamari auttaa suomalaisia yrityksiä alkuun Saksan markkinoilla – ja vastaavasti saksalaisia yrityksiä Suomessa. Se etsii yrityksille sopivia yhteistyökumppaneita, tarjoaa tietoa markkinoista sekä neuvoo juridisissa ja verotuksellisissa kysymyksissä.

Saksassa toimivat alueelliset kauppakillat (Berliini, Frankfurt, Hampuri, Hannover, München, Nordrhein-Westfalen)

Saksassa toimii viisi alueellista kauppakiltaa, joiden toiminnan ytimenä on tietojen ja kokemusten vaihtaminen ajankohtaisista kaupallisista asioista. Kauppakilloilla on erinomainen paikallistuntemus, jota kannattaa hyödyntää mikäli olet kiinnostunut tietystä alueesta. Kauppakiltojen yhteystietoja löydät alta:

 • Berliinin suomalais-saksalainen kauppakilta 
  Tobias Salomon, tobias@salomon-law.de
  www.finnische-handelsgilde.de/fi
 • Frankfurtin suomalais-saksalainen kauppakilta
  Päivi Borre, paivi.borre@googlemail.com
  info@handelsgilde.net
  www.handelsgilde.net
 • Hampurin suomalais-saksalainen kauppakilta
  Marianne Sinemus-Ammermann, m.sinemus-ammermann@fdhg-hamburg.de
  Reina Waissi, r.waissi@fdhg-hamburg.de
  www.fdhg-hamburg.de
 • Hannoverin suomalais-saksalainen kauppakilta
  Katariina Rohrbach, Ulrich Petersen, Hannele Zilm-Schulz
  info@fdhg-hannover.de
  www.fdhg-hannover.de
 • Münchenin suomalais-saksalainen kauppakilta
  Hans Ekman, ekman@gmx.de
  Päivi Graefe, p.graefe@web.de
  www.handelsgildemünchen.de
 • Suomalais-saksalainen kauppakilta Nordrhein-Westfalenissa
  Pekka Stuckert, pekka.stuckert@cps-consulting.de
  Timo Karsten, timo.karsten@osborneclarke.de

Kunniakonsulit  Bremenissä, Düsseldorfissa, Frankfurt am Mainissa, Hampurissa, Hannoverissa, Kielissä, Lyypekissä, Münchenissä ja Stuttgartissa

Kunniakonsuli edistää osaltaan Suomen ja alueensa kaupallis-taloudellisia ja kulttuurisuhteita yhteistyössä suurlähetystön kanssa ja osallistuu Suomen maakuvan vahvistamiseen. Kunniakonsuli auttaa tarvittaessa, resurssiensa mukaisesti pulaan joutuneita Suomen kansalaisia. Kunniakonsuli voi myös tehdä joitakin notaaritoimituksia, mm. vahvistaa asiakirjojen jäljennöksiä tai antaa elossaolotodistuksen.

Yhteystiedot

Deutsch-Finnische Gesellschaft (DFG)

DFG on suomalais-saksalainen ystävyysjärjestö joka tekee Suomea ja suomalaista kulttuuria vapaaehtoisvoimin tunnetuksi Saksassa. DFG tukee suomalaisten ja Suomesta kertovien kirjojen julkaisemista Saksassa ja välittää tietoa Suomesta matkailumaana. Lisäksi DFG edistää nuorten saksalaisten ja suomalaisten verkottumista sekä kieleen ja kulttuuriin tutustumista.

Lisätietoa

Tulosta

Tämä dokumentti

Päivitetty 24.9.2018


© Suomen suurlähetystö, Berliini | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot